Címlap Hírek

Hírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022.(II.21.) határozata alapján

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

 

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 10/2022.(II.21.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

 

Bővebben...

 

MAGYAR FALU PROGRAM – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020 (MFP-EIM/2020)

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020 (MFP-EIM/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Az egykori pékség épületének közcélra történő megvásárlása (3113470519)

Támogatás összege: 4.961.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretében a Nógrádsipek 11/A hrsz-ú ingatlan megvásárlására került sor. Az épület 102 m2 alapterületű, korábban pékség üzemelt benne egy évtizeden keresztül. Az ingatlan mintegy 20 éve üresen állt, azóta nem volt funkciója, állapota folyamatosan romlott.

Az épület leromlott állagú, környezete rendezetlen, elgazosodott. A település műemléki környezetének határán fekszik, ezért indokolt volt az önkormányzat által történő megvásárlása és jövőbeni felújítása, hogy ne rontsa tovább a település központ képét. A szomszédos ingatlan az önkormányzati tulajdonú tájház, szeretnénk a volt pékség épületének is egy települési képbe illeszkedő, új arculatot adni.

2021. március 12-én írtuk alá az adásvételi szerződést a három tulajdonossal. A földhivatal 2021. november 8-án jegyezte be az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlanra.


 

Magyar Falu Program


 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt (2)

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2021/TMOP2/0078

Támogatás összege: 5.000.000.- Ft

 

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 1 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

A munkálatokat 2021. november 19-én kezdte meg a Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet a Nógrádsipek 245 hrsz-ú illegális lerakónál.

A terület teljes megtisztítása várhatóan 3 napig tart.

 

Köszönjük az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását!

 

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium

 

 

 

 

 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2021/TMOP2/0078

Támogatás összege: 5.000.000.- Ft

 

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 1 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

Az illegális lerakó a Dózsa György útról leágazó 245 hrsz-ú névtelen úton található. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyisége: 240 m3 bontási, építési hulladék.

A „3179 Nógrádsipek, 245 hrsz alatti illegális hulladéklerakó felszámolása a hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot adó Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezettel (3170 Szécsény, Rákóczi út 41., adószám: 24075174-2-12) kötött önkormányzatunk vállalkozási szerződést a munkálatok elvégzésére.

A pályázat megvalósítási határideje: 2021. november 30.

Köszönjük a az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását!

 

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium

 

Közétkeztetés fejlesztése Nógrádsipeken

Szakmai beszámoló

Ügyfél neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Ügyfél címe: 3179 Nógrádsipek Jókai út 4

Ügyfél-azonosító: 1003097586

Projekt azonosítója: 1860278279

Támogatás összege: 17.062.121.- Ft

 

A projekt rövid összefoglalója

A projekt keretében a már meglévő önkormányzati főzőkonyha étkezőjének bővítésére került sor. A fejlesztést követően az ebédlő 49,09 m2 alapterületű lett, ahol egyidejűleg 32 főnek tudunk helyet biztosítani.

 

Megvalósítás

Nógrádsipek Község Önkormányzata 2017.06.22-én 1860278279 iratazonosító számon "Közétkeztetés fejlesztése Nógrádsipeken" címmel támogatási kérelmet nyújtott be a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra.

A Magyar Államkincstár 2018. július 4-én kelt, 1940213860 számú támogatói okirattal 16.104.319.- Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.

Bővebben...

 

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL (Frissítve)

Tisztelt Lakosság!

Sajnos a légi jármű műszaki hibája miatt a tegnap esti szúnyogirtást nem tudták megvalósítani, így a pótnapon, azaz 2021. június 23-án (szerda) kerül végrehajtásra a munka.

Megértésüket köszönjük!

 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Nógrádsipek település területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021.06.22 napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2021.06.23 illetve 24. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt (2)

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2020/TMOP/0169

Támogatás összege: 5.850.000.- Ft

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 2 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

A munkálatokat 2021. április 20-án kezdte meg a Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet az Arany János út folytatásában lévő beépítetlen telkeken (485/1, 485/2, 485/3 és 485/4 hrsz.) lévő illegális lerakónál, ahol 60 m3 bontási, építési hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el ártalmatlanításra.

A terület megtisztítása 3 napig tartott. A munkálatok a Nógrádsipek 052/1 hrsz-on található illegális lerakó felszámolásával folytatódnak.

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium

485_1-4-fenykepes dokumentacio.pdf

052_1-fenykepes dokumentacio.pdf

Fotók

 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2020/TMOP/0169

Támogatás összege: 5.850.000.- Ft

 

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 2 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

Az egyik lerakó az Arany János út folytatásában lévő beépítetlen telkeken található, a 485/1, a 485/2, a 485/3 és a 485/4 helyrajzi számon. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyiség: 60 m3 bontási, építési hulladék.

A másik lerakó külterületen található, a 052/1 helyrajzi számon. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyiség: 70 m3 bontási, építési hulladék, 10 m3 vegyes hulladék.

A „3179 Nógrádsipek, 485/1-4. és 052/1 hrsz alatti illegális hulladéklerakók felszámolása a hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot adó Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezettel (3170 Szécsény, Rákóczi út 41., adószám: 24075174-2-12) kötött önkormányzatunk vállalkozási szerződést a munkálatok elvégzésére.

A pályázat megvalósítási határideje: 2021. május 31.

Köszönjük az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását!

Fotók

 
További cikkeink...
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés