Címlap Hírek

Hírek

2014. április 6-i országgyűlési képviselőválasztás eredménye

Nógrádsipek 001. számú szavazókör

Bővebben...

 

„SZÉCSÉNYI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT.

Hamarosan indul a szécsényi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezése, amely a következő településeket érinti: Endrefalva, Hollókő, Karancsság, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsény, Szécsényfelfalu és Varsány.

sz-aglom

Bővebben...

 

A Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda a Nemzeti Tehetség Program NTP-KKT-12-A –P kódú pályázata

A Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda a Nemzeti Tehetség Program  NTP-KKT-12-A –P kódú pályázatán 300000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt  címe: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat, segítség és alázat nélkül mit sem ér."A Nógrádsipeki Általános Iskola tehetséggondozó programja

A program segítségével a diákok tehetséggondozó foglalkozásokon vehettek részt az alábbi 4 témakörben:

1. Matematika program:
Célja:
Alapvető célunk minél több önálló felfedezésen alapuló matematikai tevékenység,

a megértésen alapuló, logikus, kreatív gondolkodás fejlesztése, a valóság és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése és azok használatának fokozatos kialakítása.

2. Anyanyelv és irodalom program
Célja:
A kommunikáció fejlesztése.

3. Angol nyelv program
Célja:
Értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben fejlesszék az angol nyelvtudásukat.

4. Természettudományos program
Célja:
Természettudományos világkép fejlesztése. Önművelés fontossága. Nyitott szemmel a természetben.

A foglalkozásokra 2013. március 1. és 2013. június 15-e között került sor.

A program célkitűzései voltak:

- a tehetséges gyermek erős oldalának fejlődése
- a tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak  kiegyenlítése,
- kritikus, kreatív gondolkodás fejlesztése
- problémakeresés és megoldás fejlesztése
- kutatási kedv felkeltése adott területek iránt
- idegen nyelvi és a szociális kompetencia fejlődése
- a kiválasztott területeken plusz ismeretekhez jutás
- tanár-diák kapcsolat szorosabbá válása
A tanulók a kiválogatás után szívesen vettek részt a nekik megfelelőnek ítélt foglalkozásokon.

További eredmények: A felső tagozatos diákok továbbtanulási, pályaválasztási irányultságát nagymértékben befolyásolja érdeklődési körük, képességeik, a környezetükben élők személyes példamutatása. Talán olyan iskolát választanak ahol továbbtudják folytatni azokat a tevékenységeket, amelyekbe belekóstoltak.

 

Digitális átállás

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ ÉRINTETTEKNEK?

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

 

KIK AZ ÉRINTETTEK?

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül. Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.

 

Bővebben...

 

Nógrádsipeki ragadványnevek

Gyöngyösi László, az esztergomi Bottyán János Szakkozépiskola tanára, néprajzkutató az MTA megbízásából 1978 és 1980 között tanítványaival végezte el a sipeki ragadványnevek összegyűjtését. A gyűjtésből készült tanulmány innen letölthető.
 

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat - 2013

Nógrádsipek Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok  vagy felsőoktatási hallgatók számára.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

 • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
 • hátrányos szociális helyzet
 • felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)
Letölthető pályázati kiírás - A tipusú pályázathoz

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

 • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
 • hátrányos szociális helyzet
 • korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
Letölthető pályázati kiírás - B tipusú pályázathoz

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A regisztrációt követően - előreláthatólag november 1-től - lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 23.

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. Ajánlólevél egy Nógrádsipeken bejegyzett egyesület elnökétől, a hallgatónak a község vagy az egyesület közösségi életében végzett tevékenységéről, és/vagy a hallgató nyilatkozata a jövőben vállalt, közösség érdekében végzett önkéntes munkájáról
 3. Csak A tipusú pályázatnál: A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév első félévéről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

További információk a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerről: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica
 

Nógrádsipek Község Kultúrtörténeti Egyedi Tájértékeinek Katasztere

A Nógrádi Geopark Egyesület megbízásából a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium készítette el Nógrádsipek Község Kultúrtörténeti Egyedi Tájértékeinek Kataszterét mely tartalmazza az alábiakat:

 

Településsel kapcsolatos emlékek

Építészeti emlék

 

 • NS 27 Ravatalozó
 • NS 29 Polgármesteri Hivatal
 • NS 42 Balás kúria
 • NS 45 Lakóház
Vallási (szakrális) emlék
 • NS 20 Várkúti-kereszt
 • NS 28 Rákócz úti feszület
 • NS 36 Matuska kereszt
 • NS 37 Lourdes-i barlang
 • NS 40 Nepomuki Szent János szobor
 • NS 43 Harangláb
Temetkezési emlék
 • NS 17 Golyán László kopjafája
Forrásfoglalás, ivóvízkút
 • NS 04 Nagyhídi forrás
 • NS 08 Kőszáji kút
 • NS 09 Büdös kút
 • NS 21 Dózsa György úti pumpás kút
 • NS 26 Doboskút
 • NS 30 Gémes kút

 

 

Hadászati védelemmel kapcsolatos emlék

 • NS 02 II. világháborús géppuskafészek
 • NS 05 Kopaszvár
 • NS 15 Pusztavár –Sztrahora vára
Földmérési emlék
 • NS 13 Szőlő-hegyi geodéziai alappont
 • NS 14 Szőlő hegy-tetei geodéziai alappont
 • NS 16 Pusztavár hegyi geodéziai alappont
 • NS 23 Dobogó tetői geodéziai alappont
 • NS 24 Dobogó tetői geodéziai torony
 • NS 25 Hagymás hegyi alappont
 • NS 38 Szintezési alappont
Kertépítészeti emlék
 • NS 35 Templom kert
 • NS 41 Katolikus temető zöldfelülete
Közlekedéssel kapcsolatos emlékek
Közúti közlekedési emlék
 • NS 46 Tűzoltó szerkocsi
A kataszter pdf formátumban innen letölthető (jobb egérgomb, Mentés másként paranccsal), mérete 58M, letöltési idő 1024kbit/s sebességnél kb 10 perc.
 

Dömsödi Gábor lett Bokor új polgármestere

Független jelöltként Dömsödi Gábor nyerte a 2011 november 20-i, vasárnapi időközi polgármester-választást Bokor községben.
A 128 választásra jogosult lakos közül 81-en mentek el szavazni, és 73 érvényes voksot adtak le az egyedüli jelöltként induló Dömsödi Gáborra, így a választás érvényes és eredményes volt.
 
További cikkeink...
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés