Címlap Hírek

Hírek

Közétkeztetés fejlesztése Nógrádsipeken

Szakmai beszámoló

Ügyfél neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Ügyfél címe: 3179 Nógrádsipek Jókai út 4

Ügyfél-azonosító: 1003097586

Projekt azonosítója: 1860278279

Támogatás összege: 17.062.121.- Ft

 

A projekt rövid összefoglalója

A projekt keretében a már meglévő önkormányzati főzőkonyha étkezőjének bővítésére került sor. A fejlesztést követően az ebédlő 49,09 m2 alapterületű lett, ahol egyidejűleg 32 főnek tudunk helyet biztosítani.

 

Megvalósítás

Nógrádsipek Község Önkormányzata 2017.06.22-én 1860278279 iratazonosító számon "Közétkeztetés fejlesztése Nógrádsipeken" címmel támogatási kérelmet nyújtott be a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra.

A Magyar Államkincstár 2018. július 4-én kelt, 1940213860 számú támogatói okirattal 16.104.319.- Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.

Bővebben...

 

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL (Frissítve)

Tisztelt Lakosság!

Sajnos a légi jármű műszaki hibája miatt a tegnap esti szúnyogirtást nem tudták megvalósítani, így a pótnapon, azaz 2021. június 23-án (szerda) kerül végrehajtásra a munka.

Megértésüket köszönjük!

 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Nógrádsipek település területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021.06.22 napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2021.06.23 illetve 24. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt (2)

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2020/TMOP/0169

Támogatás összege: 5.850.000.- Ft

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 2 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

A munkálatokat 2021. április 20-án kezdte meg a Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet az Arany János út folytatásában lévő beépítetlen telkeken (485/1, 485/2, 485/3 és 485/4 hrsz.) lévő illegális lerakónál, ahol 60 m3 bontási, építési hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el ártalmatlanításra.

A terület megtisztítása 3 napig tartott. A munkálatok a Nógrádsipek 052/1 hrsz-on található illegális lerakó felszámolásával folytatódnak.

#tisztitsukmegazorszagot

#tmop

#innovaciosestechnologiaiminiszterium

485_1-4-fenykepes dokumentacio.pdf

052_1-fenykepes dokumentacio.pdf

Fotók

 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt

Kedvezményezett: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium, lebonyolító az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatói okirat száma: 2020/TMOP/0169

Támogatás összege: 5.850.000.- Ft

 

Nógrádsipek Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében a Nógrádsipeken található 2 db illegális hulladéklerakó felszámolására.

Az egyik lerakó az Arany János út folytatásában lévő beépítetlen telkeken található, a 485/1, a 485/2, a 485/3 és a 485/4 helyrajzi számon. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyiség: 60 m3 bontási, építési hulladék.

A másik lerakó külterületen található, a 052/1 helyrajzi számon. A becsült illegális hulladék fajtája és mennyiség: 70 m3 bontási, építési hulladék, 10 m3 vegyes hulladék.

A „3179 Nógrádsipek, 485/1-4. és 052/1 hrsz alatti illegális hulladéklerakók felszámolása a hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a legkedvezőbb árajánlatot adó Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezettel (3170 Szécsény, Rákóczi út 41., adószám: 24075174-2-12) kötött önkormányzatunk vállalkozási szerződést a munkálatok elvégzésére.

A pályázat megvalósítási határideje: 2021. május 31.

Köszönjük az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását!

Fotók

 

Lomtalanítás - 2021

 

Társaságunk 2021. évben folytatja a házhoz menő rendszerű lomtalanítást.

 

Az Önök településén 2020 november elsejétől hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el.

A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.

Nógrádsipek ütemezése:

Lomtalanítási igények leadása : 2021. Március 22. - 2021. Április 23 között
Lomtalanítás várható időpontja: 2021. Április 12. - 2021. Május 22. között
Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó "lomtalanítási igények leadása" időpontjában adhatja le! Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

További tudnivalók...

 

MAGYAR FALU PROGRAM – Út- és hídfelújítás Nógrádsipeken

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Út- és hídfelújítás Nógrádsipeken (3079956304)

Támogatás összege: 22.160.007,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretében a Mikszáth és a Jókai úti híd, valamint a Madách út felújítása történt meg. A felújítás során a két híd felszerkezete a jelenlegi fa helyett vasbeton felépítményt kapott. A Jókai úti és Mikszáth úti fa járófelületű, acéltartós hidak járófelületét AC-8 hengerelt aszfalt burkolatú vasbetonra építettük át. A Madách úton a csatorna nyomvonala javításra került, azt követően AC-11 jelű meleg aszfalt keveréket kapott a burkolat, amely mellé padka épült.

 

Magyar Falu Program


 

Hirdetmény - önkormányzati ingatlan értékesítése

Nógrádsipek Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.(VI. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (3) a) pontja alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázati felhívás

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

Nógrádsipek 489/8 helyrajzi számú, 1489 m2 kivett beépítetlen terület

megnevezésű, természetben a Nógrádsipek, Dózsa György úton található Nógrádsipek Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlan értékesítése.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Bővebben...

 

Hirdetmény - önkormányzati ingatlanok értékesítése

Nógrádsipek Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.(VI. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (3) a) pontja alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

Pályázati felhívás

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

Nógrádsipek 12 helyrajzi számú, 1627 m2 kivett beépítetlen terület

Nógrádsipek 13 helyrajzi számú, 1267 m2 kivett beépítetlen terület

Nógrádsipek 14 helyrajzi számú, 1051 m2 kivett beépítetlen terület

megnevezésű, természetben a Nógrádsipek, Árpád úton található Nógrádsipek Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

Bővebben...

 
További cikkeink...
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés